Montage av bjälklagsform

Copyright © All Rights Reserved

MONTAGE AV BJÄLKLAGSFORM

Montage av bjälklagsform på yttervägg.

 

 • Bjälklagsformens plåt BF 310 monteras efter att väggens stomme och utvändigt vindskydd monterats.
 •  
 • Bjälklagsformens plåt mäts in i höjdled, överkant lika med färdig överkant valvgjutning.
 •  
 • Formen monteras fast med skruv KH 4,8x25 C1 i den nedre förborrade hålbilden. Vid trähammarband används träskruv KH 5,0x40.Gäller då utvändig skiva är max 9 mm.
 •  
 • Välj de hål i hålgruppen, som passar bäst med centrum fläns på hammarbandsskenan. En skruv per hålbild, c 150 mm.
 •  
 • Tejp monteras ovanpå den slitsade delen på hammarbandsskenan alt. skena med gummiduk.Vid trähammarband kan lämpligen plast eller duk användas.
 •  
 • Dubbla rader tejp (2x70 mm) monteras.
 •  
 • Förstärkningsvinklarna FS 170 el. FS 195 (2 st/form) skruvas fast i de förborrade hålen med M10 bulten för räckesfästet. 2 skruv KH 4,8x25 C1 fästes i vinkelns förborrade hål mot hammarbandet.1 skruv KH 4,8x25 C1 fästes från utsida bjälklagsform in i vinkeln, detta för att säkerställa vinkelns läge när M10 bultarna skall lossas vid montage av räckesfästet.
 •  
 • Om bjälklagsformen skall isoleras görs detta i nästa steg. Cellplast-,PIR- eller mineralullsremsor monteras mot bjälklagsformens insida. Isoleringens höjd skall vara lika med betongbjälklagets tjocklek.
 •  
 • Snedstaget TSS levereras löst i två halvor med två hårnålar.
 •  
 • Snedstaget monteras ihop så att lagom längd uppnås, för att fästas i den övre flänsens hål på bjälklagsformen och i hammarbandet. Nederdelen av snedstaget skall fästas ca 20-25 mm från insida regelstomme, för att ge plats åt plattbärlaget. Snedstagen monteras lika reglarna, t.ex. s 600 mm. Snedstagen monteras alltid mitt för reglarna.
 •  
 • Montaget sker med skruv KH 4,8x25 C1.
 •  
 • För att undvika att valvbetongen rinner in mellan plattbärlagets underkant och hammarbandet kan dubbel­häftande tätningsband monteras.

 

 • Glöm inte att beställa tillbehören för blockskarver och hörn.

Allt för att få ett rakt och snyggt montage på arb.platsen

 

 

 

 

Bjälklagsformens ingående detaljer:

 

* Bjälklagsform l=2500 mm/st

* Inv.skarvbeslag, 1 st

* Förstärkningsvinkel, 2 st/bjälklagsform

* 4 st M10 bult

* Teleskopiska snedstag s 600 mm 

* Skruv KH  4,8x25 C1

* Alt.träskruv KH 4,8x25 C1

* Ev. isolering

 

Tillbehör,plåtar:

 

* Utv. ytterhörn BFY 300x300x255(h) standard

* Utv. ytterhörn BFY 300x300x310(h) hög form

* Utv. skarvbeslag BFS 120x310(h) standard

* Utv. skarvbeslag BFS 120x360(h) hög form

* Utv. skarvbeslag BFS 300x255(h) standard

* Utv. skarvbeslag BFS 300x310(h) hög form