Montage av pelare

Copyright © All Rights Reserved

MONTAGE AV PELARE

Montage av pelare

 

 • Pelare monteras på två sätt. Det ena är att montera pelarna direkt i samband med väggtillverkningen. Håltagning för pelaren är gjord i syll och hammarbandsskenan.
 • Med fördel brandisoleras också pelaren redan från fabrik.
 • Pelaren monteras löst i väggelementet och transportsäkras.
 • Transportsäkring lossas i samband med väggmontaget och pelaren sänks ned mot fotplåten.
 • Pelaren skall då hamna över den uppstickande dubben (gängstången)från underliggande våning eller grundplatta.
 • Pelaren lodas in och förankras.
 • Nederdelen av pelaren fixeras temporärt mellan två reglar.
 • Gäller det typpelare CC2b fixeras nederdelen via dolt montage med en mutter och en bricka.

Muttern dras fast med hylsnyckel. Muttern behöver inte dras med moment. Anpassad hylsa ingår i leveransen.

 • En gängstång skruvas in i topplåten. Gängstången skruvas ned så mycket att den sticker upp ca 50 mm ovanför färdig gjutning.
 • OBS! Gängstångens uppstickande gängdel skyddas, så att inte gängorna förstörs vid gjutningen, gäller pelartyp CC2b.
 • Plastskydd för gängorna ingår i leveransen. 
 • Om anfangsplåtar föreskrivs monteras dessa på gängstången med hjälp av två muttrar, som låser fast plåten i rätt höjdläge = färdig överkant gjutning.
 • Efter gjutning av bjälklaget fixeras pelarfoten permanent genom att fylla betong i det stora hålet på pelarens nederdel. Betongen fylls upp till det mindre nivåhålet. Gäller pelare CC2a. Pelare CC2b skruvas fast med mutter och bricka.

 

Det andra sättet att montera pelaren på är att eftermontera pelaren, då väggen sitter på plats.

Pelaren sänks ned i de förgjorda hålen i hammarband och syll med hjälp av kran. Pelaren skall då hamna över den uppstickande dubben från underliggande våning eller grundplatta. I övrigt lika ovan.

Plattbärlag används oftast till Ergonomic stomsystem ECS, men även traditionell valvformning. Plattbärlaget placeras så att endast 15-20 mm vilar på utfackningselementet. Systemet sparar därmed ca 0,15 m2 plattbärlag per löpmeter vägg. Inga ursparingar för pelare/topplåtar i plattbärlaget behövs normalt sätt, om topplåtarna är dimensionerade enligt anvisningarna. Normalt behövs ingen tätning mellan plattbärlag och väggens överkant. Om vibreringsfri betong används kan kompriband behövas för tätning mellan plattbärlag och hammarbandskena.Hammarbandsskenan kan också förses med duk för tätning.

 

 

Patenterad

Typpelare CC2a

 1. Toppdubb.
 2. Anfangsplåt
 3. Fastsvetsad plåt med förgjorda hål för infästning i hammarband.
 4. Ifyllningshål för betong.
 5. Nivåhål för betongfyllning.

Typpelare CC2b

 1. Toppdubb.
 2. Anfangsplåt.
 3. Fastsvetsad plåt med förgjorda hål för infästning i hammarband.
 4. Urtag för montage av bricka och mutter.
 5. Fotplåt med hål.

      Pelare CC2b

      Pelare CC2a