Om

OM

Ergonomic Construction Sweden AB har en serie ergonomiskt och arbetsmiljömässigt unika produkter till byggindustrin.

Flera av produkterna är patenterade eller mönsterskyddade.


Produkterna ingår också i ett stomsystem ECS, för rationellt och effektivt stombyggande för flerbostadshus och kontor m.m.

Systemet bygger på prefabricerade stålpelare, en patenterad bjälklagsform, som monteras i och på en

prefabricerad eller platsbyggd yttervägg.

Stålpelare CC2b är anpassade till nya Eurokod 3, EKS 10, SS-EN 1090-2.

En unik patenterad stålpelare med dolt montage för byggnader 5-15 våningar är framtagen.

 

Ergonomic samarbetar med bl.a Flens Byggelement, marknadsledande tillverkare av väggelement.

Flens Byggelement kommer att kunna montera på produkterna i systemet, som beställaren önskar till sina väggelement. Systemets olika delar kan naturligtvis levereras separat.

All försäljning sker genom Flens Byggelement. Försäljning av stålpelare sker även genom Ergonomic.

Tillverkning sker genom Ergonomics utvalda och certifierade tillverkningsenheter.

Samarbetet syftar till att kunna erbjuda marknadens effektivaste, mest flexibla och kvalitetsmässigt

bästa lösning på lätta väggelement och stomsystem.
==================================================================================


Ägare


Ergonomic Construction Sweden AB ägs av Stefan Sjöström, med mångårig erfarenhet av byggbranschen.

Arbetat i rikstäckande byggbolag, eget byggföretag och under drygt 10 år vid Europrofil AB. De senast 15 åren har varit focus   

på lättbyggnadsteknik, med nya produkt- och systemlösningar.


Ergonomic äger samtliga immateriella rättigheter till företagets produkter och system.Stefan Sjöström

Tel. +46 70 636 94 30

Email. stefan@ergonomiccon.se

stefan@ergonomiccon.se


Patent-/Mönster-/Varumärkesskydd


Bjälklagsform

Stålpelare

Skruv

Beslag

Varumärke- ERGODRIVECopyright © All Rights Reserved