Brandisolering

Copyright © All Rights Reserved

BRANDISOLERING

Stålpelarna kan fås brandisolerade från fabrik enligt objektets krav, en betydande kostnadsbesparing. Pelarna är transportsäkrade i väggen och sänks sedan smidigt på plats när väggen är monterad.


Vid väggelement med träreglar byts ytterväggsregel (5) ut mot träregel.
1. Hammarband och syll.

2. Stålpelare.

3. 30 mm Fireprotect.

4. Mineralull.

5. Ytterväggsregel, RY 145-220 1,0.

6. Utvändig skiva.


Brandkrav: 90 min.

                   Trävägg med brandisolerad pelare

                   och isolerad bjälklagsform