Väggelement

Copyright © All Rights Reserved

VÄGGELEMENT, LÄTTA YTTERVÄGGAR

Tillverkningen av väggelement sker på olika sätt. Antingen i en s.k fältverkstad eller genom tillverkning i prefabfabrik.


Ergonomic samarbetar med Flens Byggelement för beställning, projektering, tillverkning av väggelement.

Här monteras stålpelare, bjälklagsform m.m


Väggelementen utföres antingen helt i stål eller trä. Träelement med stålsyll förkommer också.


Ändavstyvare ÄA ( till reglar > 2 m) monteras på stål- reglarna och skjuts in i syll- och hammarbandskenan.


Tänk på att hammarbandsskenans slitsar normalt inte sitter på skenans mitt. Därför skall montaget utföras så att största hela plåtytan vänds inåt. Anledningen är att ge tillräcklig plats för snedstagets nedre fästpunkt.


Samtliga knutpunkter skena/regel skruvas med dubbla skruv från varje sida, Ergodrive PS 4,8x19 C1.


Montaget av stålprofilerna kan också utföras på annat sätt, t.ex stuknitning eller svetsning.


Användes träreglar rekommenderas att träreglarna pallas i underkant mot plåtskenan med plastdistanser, för att förhindra kapillärsugning upp i träreglarna.


Förekommer stålpelare i väggen monteras dessa redan vid väggtillverkningen och transportsäkras. På det sättet sparas arbetstid och krantid på bygget.


Utvändig skiva kan monteras genom limning och skivfixturer. Alternativt kombination av limning och delskruvning. Då erhålles ett tätt klimatskal och en säker konstruktion. Alternativet fullskruvning görs enligt skivfabrikantens anvisningar.

Skivskarverna tejpas.


Om ytterväggen är av typ luftad fasad, monteras luftad fasadläkt VFL på utv.skiva. VFL-profilen monteras med Ergodrive 4,8x40 alt. 55 mm, med rätt ytbehandling C4 och utförande för att kunna fungera i de olika materialskikten och genom skivfixturen. VFL-profiler finns i olika utförande och storlekar

 


Prefabricerade väggelement kan fås helt anpassade efter objektets krav.


Alla element levereras med egna bilar och säkra transporthäckar, för hantering på arbetsplatsen.

Häckarna packas och skjuts ihop till platta paket vid returneringen.


Elementen kan levereras med klockslagsleverans till bygget.


Större prefabriceringsgrad ger bättre totalekonomi.Fältverkstad.

Tillverkning vid Flens Byggelement

Efter avslutad väggtillverkning placeras väggelementen på säkra transporthäckar för leverans till byggarbetsplatsen.

Specialbyggda transporthäckar

för väggelement

Egen transport av väggelement