Hem


NY PATENTERAD INNOVATION

ERGONOMIC lanserar en ny innovation- JUSTERBAR PELARSKARV I BJÄLKLAG, för större laster.

Vid byggnader på 6-7 vån. och högre uppstår stora laster och förstärkningar behöver göras i bjälklagen. Detta löses traditionellt med olika fasta svetsade smideskonstruktioner. Med Ergonomics innovation ges en unik möjlighet att kunna höjdjustera hela smideskonstruktionen våning för våning, även genom bjälklagen.

För ytterligare information ring Stefan Sjöström 070-636 94 30 eller maila stefan@ergonomiccon.se.

NYHETER

Stomsystem ECS

Ergonomics patenterade stomsystem ECS bygger på ett nytt helhetstänkt, att på ett effektivt och optimalt sätt kunna projektera, tillverka och montera både ytterväggar och stomme.Byggsystemet innehåller prefabricerad stålpelare och patenterad avstängare/

bjälklagsform, som monteras i och på den lätta ytterväggen.

 

Läs mer >>

Stålpelare

CC2a 1-4 vån.

CC2b >4 vån.

Prefabricerade stålpelare ingår i Ergonomics stomsystem ECS. En  patenterad optimal stålpelare för >4 vån. har tagits fram som typpelare.

Ansvarig konstruktör i objektet dimensionerar typpelaren.

Typpelarna följer Eurokod 3,EKS 10,

SS-EN 1090-2.

 

Läs mer >>

Plåtskruv

ERGODRIVE®

ERGODRIVE® är varumärket för en serie mönsterskyddade självborrande skruvar med helt nya egenskaper för att underlätta skruvning i framförallt plåt/stål.

 

Läs mer >

Väggelement/

Lätta ytterväggar

Tillverkningen av väggelement sker på olika sätt. Antingen i en s.k fältverkstad eller genom tillverkning i prefabfabrik.

Ergonomic samarbetar med bl.a Flens Byggelement för beställning, projektering och tillverkning av väggelement.

 

 

 

Läs mer >>

 

2020


Åby Ängar. CC2b-pelare och balkar.

JM,Leidarkollen H4. CC2b-pelare.

Bonava,Tinnerbäcks Brunn et.2.CC2b-pelare.

JM,Strindalia hus A,B,C.CC2b-pelare.

JM, Bergelökka hus 10,11. CC2b-pelare.

JM, Utsikten 1,2, CC2b-pelare.

Serneke,Nabbensberg, CC2b-pelare.

Rydlers Bygg,Björkängen. CC2b-pelare.

JM, Bergelökka hus 12,13. CC2b-pelare.

JM,Bergelökka hus 14,15. CC2b-pelare.

Bonava, Aronia,CC2b-pelare.

JM,Veraåsen Park,CC2b-pelare.

Bonava,Ultuna Nästet, CC2b-pelare.

Skanska,Trädgårdsholmen, CC2b-pelare.

Stö entreprenör, Skårer Vest,CC2b-pelare.

Erlandssons,Jakobsbergs Centrum,CC2b-pelare,Bjälkl.form

JM,Eplegården, CC2b-pelare,Bjälklagsform.

JM,Bergelökka hus 16,CC2b-pelare o. Bjälklagsform.


2019

JM,Liljeholmskajen,K7, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Bonava, Tinnerbäcks Brunn, CC2b-pelare.

JM,Damgården Brygge 3,CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Cobab, Östhamra vårdboende, CC2b-pelare.

JM, Myrvoll hus 10, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

JM, Myrvoll hus 8, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

JM,Grefsen hus 25, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Ergonomic har skrivit årsavtal med Modulbyggen om leveranser

av Bjälklagsform.

JM, Damgården Brygge 3, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Bergerlökka hus 1-6,JM Norge,CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Bygg R1, Kv.New York, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Skanska, Gunnilse, Bjälklagsform.

Ergonomic har skrivit årsavtal med Attacus Trähus om leveranser

av Bjälklagsform.

Ergonomic har skrivit årsavtal med Norrlands trähus om leveranser av Bjälklagsform.

Veidekke, Kv. Ulven B2, CC2b-pelare,Balk o. Bjälklagsform.

JM Norge,Myrvoll hus 6,7,CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

JM Norge,Grefsen hus 23,CC2b-pelare o. Bjälklagsform

JM Norge,Kv.Presterödallen, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

HMB,Kv.Hyttbäcken, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

JM,Norge, Kv.Leidarkollen H3, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

JM,Norge, Kv.Torgkvartalet hus 5,CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

JM,Norge, Strandholmen hus C. CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

 

2018

Ergonomic har skrivit årsavtal med Bonava om leveranser av patenterade stålpelare CC2b. 

JM Norge,Grefsen hus 24.CC2b-pelare och Bjälklagsform.

JM Norge,Kv.Torgkvatalet hus 9.CC2b-pelare och Bjälklagsform.

JM Norge,Kv.Leidarkollen.CC2b-pelare och Bjälklagsform.

JM Norge,Kv.Strandholmen BT2. CC2b-pelare och Bjälklagsform.

Peab,Kv.Mälarhamnen.CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Peab,Kv.Fallskärmen. CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Skanska,Kv.Skärvet,CC2b-pelare.

Asplunds Bygg,Kv.Linnean. CC2b-pelare.

Serneke,Kv.Fabriksparken hus 14-17 CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Forsen, Brf. Söderläget, CC2b-pelare o. Bjälklagsform.

Peab,Kv.Klacken,Brf 2,CC2b-pelare,balkar och Bjälklagsform.

Ellextre, Haga strand,CC 2b-pelare och Bjälklagsform.

 


 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                        

 

 

 

 

 

 Thermoväggen till Serneke, Tegnérs torn, Sabbatsberg 18. Flens Byggelement byggt utfackningselementen med tillhörande Bjälklagsform och integrerade stålpelare typ CC2b.

Stomme med 193 mm PIR-isolering.

Monterade Thermoväggar- Objekt Serneke, Tegnérs torn, Sabbatsberg

ENERGIEFFEKTIV YTTERVÄGG- THERMOVÄGGEN

 (med högpresterande isoleing)

De hårdare energikraven ger förutsättningar för nya innovationer. Ergonomic lanserar en ny ytterväggskonstruktion för att möta kraven. Den patenterade konstruktionen minskar väggtjockleken upp till 35%, beroende på vilket u-värde man väljer. Den traditionella plåtregeln/min.ull-väggen har ersatts med icke genomgående regelprofiler. Innovationen ger därmed möjlighet att använda högpresterande isolering. Köldbryggan genom profilerna har därmed halverats. I en lägenhet med 15 m yttervägg görs en besparing på upp till 3,5 m2 golvarea. Kraftigt reducerade prod.kostnader på ett helt objekt.

Väggkonstruktionen är helt okänslig för fuktpåverkan, vilket gör att isolerade väggar kan prefabriceras utan risk.

Redan med dagens krav på u-värden reduceras väggtjockleken upp till 100-150 mm.

 

 

ERGONOMIC CONSTRUCTION SWEDEN AB       

Tingstorp 405, 718 94 Ervalla


stefan@ergonomiccon.se

Tel. 070-636 94 30


Copyright © All Rights Reserved